تبلیغات
سرگرمی - بکارت
داغ کن - کلوب دات کام
بکارت

در شهر من بکارت همان کاغذ نقره ای رنگ داخل پاکت سیگار است .
پاره که شود ...
هر کسی هوس میکند به تو دست درازی کند
...باید برای سوختن و تمام شدن آماده باشی
به زودی دور می اندازنت
حتی همان کسی که بسته را خودش باز کرده....
تبلیغات پیامکی